Onderhoud

Net als een auto heeft ook een website onderhoud nodig. Het belangrijkste deel van uw website zit nameliljk ‘onder de motorkap’.

onderhoud en veiligheidVeiligheid

Onderhoud is nodig omdat bezoekers van uw website niet alleen goedbedoelende mensen zijn. Uit onderzoek blijkt dat 20% van alle internetverkeer afkomstig is van kwaadaardige bots. Dat zijn webrobots die het web afzoeken naar websites met beveiligingsproblemen.

De websites van Salamander Webdesign worden standaard opgeleverd met een aantal veiligheidsextensies. Daarbij moet u wel bedenken dat volledige veiligheid nooit kan worden gegarandeerd. Ook na oplevering blijft onderhoud belangrijk om uw website up to date en veilig te houden.

Technisch onderhoud

Technisch onderhoud aan een website moet regelmatig plaatsvinden. In ieder geval als er een essentiële update wordt uitgebracht. Een dergelijke update raakt vaak de veiligheid van het systeem en moet zo snel mogelijk worden uitgevoerd. Salamander Webdesign biedt u een aantrekkelijk onderhoudscontract om uw website technisch op orde te houden.

Aanpassingen op verzoek

Op verzoek kunnen wij aanpassingen doen aan uw website. Het gaat dan bijvoorbeeld om wijzigingen in de tekst, het plaatsen of vervangen van foto's. Maar ook om wijzigingen in de menustructuur of het toevoegen van producten. Dergelijke aanpassingen voeren wij altijd snel uit.

Wij kunnen u een gereduceerd tarief aanbieden als u vooraf een vast aantal minuten inkoopt.

Salamander Webdesign